Forum

Posao na Brodu => Brodska odjeljenja ~ Departments => Medical Department => Topic started by: CEO on 12/August/2014

Title: Lije?nik na rije?nom kruzeru (FleetPro kompanija)
Post by: CEO on 12/August/2014
* Početkom Januara 01, 2014 River Advice je preimenovan u FleetPro River

LIJEČNIK

Potrebne kvalifikacije / Diploma i Certifikati:

    Minimalno 3 godine iskustva nakon završenog medicinskog fakulteta (u idealnom slučaju u hitnoj medicini, intenzivnoj njezi ili općoj praksi) ili prethodno iskustvo na putničkom brodu)
     ACLS, PALM, i ATLS certificirani
     Pomorska knjižica
     SCTW Certifikati

Rang: Koordinira aktivnosti s Hotel Manager-om (Administrativno) a pod nadzorom Kapetana (operativno).

Podređeni djelatnici: izravno nadzire brodsku sestru (ako ju ima), sastavlja radno vrijeme, rotaciju i raspored. Neizravno nadzire čistača medicinskih prostora na brodu.

     Odgovornost:

Osigurava medicinsku skrb za goste i posadu

LINK (https://www.fleetpro-psm.com/career/ocean/medical-officer)