Forum

Posao na Brodu => Posao na Platformi ~ Oil Rig Jobs => Topic started by: Johnny Quest on 07/November/2009

Title: Plinska platforma - sjeverni jadran
Post by: Johnny Quest on 07/November/2009
Bog svima!

Zanima me da li ima neko ko je radio na talijanskim plinskim platformama u sjevernom jadranu kao pitur, ili dali ima uopće neko ko zna kakav je posao pitura? dali se radi posao izolatera, odnosno da li se radi sa staklenom vunom ili nekim drugim termoizolacijama?