Kompanija AnQor, nije mi jasna organizacijska struktura njihovog front deska?

Rocco_Barocco Cruise Ship Veteran Posts: 522 Nije mi baš jasna organizacijska struktura AnQor front desk-a. Obično na riječnim brodovima imaš Pursera (koj se na nekim kompanijama može zvati 1st Receptionist, Front Desk Manager ili Assistant Hotel Manager) i Receptionist (Front Desk Agent na Grand Circleu). Na nekim kompanijama imamo još i Concierga. E sad, kad […]
Continue reading…